Gemi alım/satımında seçiminize yardımcı olacak tüm gerçekleri ve detayları bilmelisiniz. MAVEKS’in yaptığı satış/alış öncesi sörvey hizmeti ile; sörveyörlerimiz gemiyi inceler ve size geminin kondisyonu hakkında bilmeniz gereken tüm konuları içeren detaylı bir rapor sunar. Daha sonra, konu gemiyi satın almaya karar verdiğiniz takdirde, size sunduğumuz raporu fiyat görüşmelerinde pazarlık aşamasında da kullanabilirsiniz. Diğer taraftan, eğer geminizi satmaya karar verirseniz de, Denizcilik sektörünün MAVEKS’e olan güveni dolayısıyla yine Maveks’in sunduğu raporu kullanabilirsiniz. Satın Aldığınız ya da Sattığınız Gemiden Emin Olmak için bizimle çalışın.

Gemilerin kiralanmaları esnasında kiracıya verilmesi veya armatöre geri teslimi esnasında gemideki yakıtın miktar tayini ve kondisyon sörveylerini yapmaktayız.

Şeker, sebze ve meyve, konteyner ve demir çelik ürünleri gibi yüklerin sörveyi. P&I Klüpleri, yük sigortacıları ve/veya gemi sahip ve operatörleri adına yapılan sörveyler.

Draft sörvey, ithalat ve ihracatta, deniz taşıtları ile taşınan özellikle kuru dökme yüklerin yüklenmesinde veya boşaltılmasında, suyun kaldırma kuvveti prensibinden yola çıkılarak, bir takım statik hesaplamalar yardımı ile söz konusu deniz taşıtının ağırlığını bulmak amacı ile kullanılan, uluslararası alanda kabul görmüş bir tartım metodudur. Uzman sörveyörlerimiz tarafından tarafsız ve bağımsız olarak draft sörveyi yapılarak iş ortaklarımıza raporluyoruz.

Yük, P&I ve H&M sigortacıları için gemi ve yat kondisyon sörveyleri yapmaktayız. Değer biçme sörveyleri de bu kapsamdadır.​

Armatörler ve Operatörler için gemiler limana geldiklerinde liman kaptanlığı servisi sağlarız. Böylece liman kaptanlığı yapan sörveyör, gemi kaptanına gemi limanda bulunduğu süreçte yardımcı olur ve yükleme/boşaltma operasyonlarının problemsiz yürütülmesine yardım eder.

Sigorta Talep Anketleri

Hasarları inceliyoruz ve hizmetlerimiz aracılığıyla size hasarların düzenlenmesi ve onarımı için tarafsız ve profesyonelce vasıflı bir temel sunuyoruz.

Ön Satın Alma Anketleri

Bir yat almaya karar verdiğiniz ve belli bir yat tipi hakkında kendinize zaten bilgi verdiğiniz ve uygun bir şey bulduğunuz an, arzu nesnenizin üçüncü bir kişi tarafından da incelenmesini sağlamak her zaman tavsiye edilir. Yeni bir yatın arzusu birinin görüşünü kolaylıkla engelleyebildiği için, tarafsız bir kişi tarafından objektif bir bakış açısıyla yapılan bir inceleme, maddi zarardan kaçınmak için katkıda bulunur. Satıcı tarafından komplike olmadığı düşünülen küçük eksiklikler veya küçük kusurlar daha sonra maliyet açısından çok pahalıya mal olabilir.

Değerleme Anketleri

Bir değerleme araştırması, yatın durumuna ilişkin kapsamlı ve ayrıntılı bir incelemeden oluşur. Genel eksiklikler ve hasarlar ile ilgili olarak, tekne, güverte, üst yapı ve iç mekanların genel muayenesinin yanı sıra, yatta operasyonel hazırlık ve zedelik kontrolü de yapılacaktır. Bu anket temel olarak satın alma öncesi bir ankete karşılık geliyor. Aradaki fark, bir eksiklik anketine dayanarak hem çabanın hem de finansal onarım işlerinin maliyete göre hesaplanmasıdır.

İletişime Geçin

MAVEKS DENİZCİLİK çalışanları yürüttükleri her faaliyetin MAVEKS DENİZCİLİK’ in bir göstergesi olduğunun daima bilincindedir.

Başa dön